admin

  • He writes poems, stories and song lyrics. He sings, composes and explores the inexhaustible potential of the human voice.


  • Pisze wiersze, opowiadania i teksty piosenek. Śpiewa, komponuje i eksploruje niewyczerpany potencjał ludzkiego głosu.