Warsztaty „Głosowanie”

Podczas warsztatów dzielę się moim doświadczeniem w pracy z głosem, stwarzam przestrzeń, w której każdy bez skrępowania może wyrazić siebie poprzez dźwięk, w duchu kolektywnej improwizacji. Każde spotkanie rozpoczyna się od ćwiczeń ruchowo-oddechowych, ćwiczeń z emisji oraz takich, które pomagają odprężyć ciało, wyeliminować wszelkie napięcia i blokady, wypracować stabilną, świadomą postawę i wreszcie uwolnić prawdziwe brzmienie głosu.

Wsłuchujemy się w dźwięki otoczenia oraz wzajemnie się słuchamy. Siadamy w kręgu i każdy ma szansę indywidualnie zaprezentować swoją własną krótką kompozycję. Dzielimy się na grupy i wykonujemy specjalnie przygotowane przeze mnie na tę okazję graficzne partytury.

Na koniec każdego spotkania uczestnicy wykonają wspólnie improwizowane i niepowtarzalne dzieło, częściowo przeze mnie dyrygowane.

Istotne są dla mnie procesy twórcze w obszarze doświadczania audiosfery, jej intuicyjnej i afektywnej percepcji.


foto Marika Sypniewska

wideo Maciej Sypniewski